Mentorprogram

Miért jó egy mentorprogrammal és hagyományőrzéssel kiegészült egyetemre járni?

A hagyományőrzésről általánosságban

A hagyományőrző egyetemek nem csak oktatási intézmények, hanem egy emelkedett hangulatú, társasági központú közösséget is jelentenek. Ezek az egyetemen szerzett kötődések egy életen át tarthatnak, a hagyományőrzés keretében szervezett események pedig évek múltán is összehozzák az együtt végzett társaságokat.

Mit jelent a mentorprogram az oktató és a hallgató kapcsolatában?

Egy mentorprogramnak kettős célja van

  • A hallgatók egyénreszabott irányítása, vezetése az egyetemi évek alatt, a hallgató célkeresésének segítése.
  • A hallgató által felmerült oktatással kapcsolatos problémák kötetlenebb megbeszélése, megoldása.

Mentorprogram a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán

Elsőévesként kezded nálunk az egyetemet? Már itt tanulsz és mentort keresel, módosítanál? Segítségként itt a mentorok listája.

A mentort elsősorban szakterület alapján javasoljuk választani, az együttműködés akkor lehet a leghatékonyabb. Először elsőévesként lehet választani, ezt Kovács Helga szervezi és felügyeli. A mentor személye a tanulmányok során bármikor módosítható.

Baumli Péter

Miskolci Egyetem, Fémtani- Képlékenyalakítási és nanotechnológiai Intézet, egyetemi docens, tanulmányi dékánhelyettes

Kutatási területek:

Email: fembaumli@uni-miskolc.hu


Garami Attila

Miskolci Egyetem, Energia- és Minőségügyi Intézet, adjunktus

Kutatási területek:
Mesterséges intelligencia (gépi tanuló algoritmusok) alkalmazása az energatikában
Energetikai vonatkozású projektek műszaki és gazdasági elemzése
Energetikai folyamatok során keletkező hulladékhő hasznosítás korszerű módszerekkel (szerves Rankine-ciklus, szezonális hőtárolás)
Energiahordozók

Email: tuzga@uni-miskolc.hu


Kovács Helga

Miskolci Egyetem, Energia- és Minőségügyi Intézet, egyetemi docens

Kutatási területek:
Szilárd tüzelőanyagok égetése, égési maradékok hasznosítása
Környezetvédelem, klímavédelem, levegőtisztaságvédelem
Klímavédelem, alternatív energiatermelési lehetőségek
Hulladékból energiakinyerés vagy másodnyersanyag előállítás

Email: helga.kovacs@uni-miskolc.hu


Nagy Miklós

Miskolci Egyetem, Kémiai Intézet, egyetemi docens

Kutatási területek:
Intelligens fluoreszcens festékek fejlesztése
Különleges hidrogénező katalizátorok fejlesztése

Email: kemiklos@tuzcsaba


Németh Zoltán

Miskolci Egyetem, Kémiai Intézet, tudományos főmunkatárs

Kutatási területek:
Membrántechológia,
Víztisztítás,
Szűrőtervezés,
Vírus és baktériumszűrés.

Email: kemnemet@uni-miskolc.hu


Simon Andrea

Miskolci Egyetem, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet, egyetemi docens

Kutatási területek:
Másodlagos nyersanyagok felhasználhatóságának vizsgálata
Geopolimerek, üveghabok, kristálymázak előállítása
Szilikátok és kerámiák (üveg, tégla, aszfalt, beton, cement, porcelán)

Email: simon.andrea@uni-miskolc.hu


Szabó Gábor

Miskolci Egyetem, Metallurgiai Intézet, tudományos főmunkatárs

Kutatási területek:

Email: szabogabor@uni-miskolc.hu


Van kedved megismerni bennünket?