Anyagmérnök oktatás

Az anyagmérnöki képzés bölcsője hazánkban – Miskolci Egyetem

A kar története

A kar alapítása 1735-ben történt „Berg- schola” néven, melynek sikere lehetővé tette, hogy Mária Terézia 1762. október 22-én az intézményt „Academia Montanistica” néven felsőfokú tanintézetté emelje. A kifejezés egyszerre jelentette a bányász és a kohász tevékenységet. A XVIII. században a kibányászott érc szállítása nehézkes volt, ezért közvetlenül a bányák mellé telepítették a kohókat.

Az Akadémia a bányászati-kohászati, s a hozzá kapcsolódó természettudo- mányok Európa-szerte ismert és keresett műhelye volt.

A magyarországi anyagmérnök képzés itt, Miskolcon indult 1993-ban Dr. Bárczy Pál professzor vezetésével. Neve a miskolci űranyag-kutatással kapcsolatban szélesebb körben is ismert. A fémipart és kohászatot világszerte is át fogó anyagmérnökség számára Miskolc nehézipari múltja kiváló környezetet teremtett.

További információért kattints a kar honlapjára!

Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudomány Kar

Kapcsolat

Kovács Helga
egyetemi docens
Energia- és Minőségügyi Intézet
Miskolci Egyetem

Kapcsolat

Baumli Péter
tanulmányi dékánhelyettes
Műszaki Anyagtudományi Kar
Miskolci Egyetem

Ilyenek vagyunk most


“A tudományos előrehaladást és a gyakorlati előrehaladást nem lehet összehasonlítani. Az előbbit gyakran azért nem értékelik, mert az új tudományágat nem értik meg. Az utóbbi viszont néha azért nem tesz ránk mélyebb benyomást, mert már elfelejtettük, milyen is volt a világ régebben.

Teller Ede